Při vytváření testu je možnost volby opakování testu. Dříve bylo nastavení opakování testu nastaveno na jeden pokus. V současné chvíli jsou implicitně nastaveny tři možná opakování. V případě, že je test nastaven na jeden pokus, nahlíží se na test jako by byl neopakovatelný. Pokud se následně změní počet opakování, předchozí záznamy o vyplnění testu se neuchovají.

Zobrazení počtů pokusů

Tato funkce je nová a jejím smyslem je pomoci tutorům, aby nedocházelo k chybám jakým jsou opětovné schválení téhož úkolu a následné připsaní bodů za stejný úkol. V případě zaškrtnutí políčka ve tvorbě úkolu, je možno úkol znovu zaslat až v případě, kdy tutor označí úkol „k přepracování". Po odeslání se studentovi změní tlačítko z „poslat zprávu" na „úkol odeslán".

Read MoreOmezení odeslání úkolu

V disciplíně (předmětu) bylo zvykem kapitoly vytvářet, vypsat text, vložit obrázky a jiné soubory, ale pro usnadnění práce a pro např. propojení jednotlivých příbuzných témat je vytvořená nová funkce kopírování kapitoly. Tato funkce umožní vložit příbuznou kapitolu do disciplíny pro rychlejší a přesnější práci.

Read MoreKopírování kapitoly

Došlo k nové variantě hodnocení testu a to k převodu procent na body. Po vyhodnocení testu a zjištění procentuální úspěšnosti dojde k vynásobením procent koeficientem. V případě student získá 50% a vynásobí se koeficientem 1, bude výsledný počet 50 bodů. V případě, že bude koeficient 0,5, počet výsledných bodů bude 25.

Read MoreNové hodnocení testu - Převod procent na body

Pro pohodlnější manipulaci a orientaci v úkolech od studentů, jsme přidali do detailu odpovědi studenta tlačítka předchozí a další. Při použití těchto tlačítek se bude tutor pohybovat v úkolech ne od jednotlivého studenta, ale v úkolech studentů podle souběžných dat, kdy mu úkoly od daných studentu přicházely.

Ukázka orientačních tlačítek