Součástí systému LMS Unifor Live je anketní systém.

Read More: Ankety

Součástí systému LMS Unifor je také jednoduchý kalendář, který uživatelům umožňuje přiřazovat ke konkrétnímu datu a hodině různé záznamy.

Read More: Kalendář

V systému LMS Unifor se nacházejí formuláře (v knihovně, zápis na zkoušky, tutoriály,…), které se ovládají a fungují na stejném principu.

Read More: Formuláře

Automatické potvrzení odeslaných dat (zprávy, vytvoření tutoriálu a zkoušky, vytvoření nové novinky, atd.) na server se po jejich přijetí potvrdí zelenou hláškou (viz. obrázek).

Read More: Automatické potvrzení

Ve všech částech Uniforu se setkáváte s datem. Naleznete ho ve všech formulářích, novinkách, anketách, úkolech, kalendáři, atd.

Read More: Inteligentní datum