Při práci s korespondencí přes interkom jsme usnadnili orientaci v odeslaných zprávách. V případě, kdy např. tutor potřebuje rozeslat hromadně informační zprávu, zaškrtne na osobní kartě ve vašem nastavení políčko „zobrazit hromadné zprávy, které čítají více příjemců jako...". Poté se mu v odeslaných zprávách již nebude zobrazovat každý příjemce zvlášť, ale ve sloupci příjemce se mu zobrazí seznam příjemců.

Zaškrtnutí checkboxu hromadné zprávy v nastavení

Seznam příjemců v archívu odeslaných zpráv

Část Diskuzní kluby obsahuje diskuzní fóra (diskuzní kluby) systému LMS Unifor. Tato fóra umožňují asynchronní komunikaci uživatelů a představují základní skupinové komunikační nástroje.

Read More: Diskuzní kluby

Základním nástrojem pro vnitřní komunikaci uvnitř systému Unifor je nástroj pro komunikaci prostřednictvím zpráv interkomu ("vnitřní pošta"). Vyhledávání nových zpráv je možno pomocí rychlého odkazu umístěného v levém horním okraji obrazovky.

Read More: Nástroj pro komunikaci prostřednictvím zpráv (vnitřní pošta)

Chat přestavuje velmi oblíbený nástroj pro synchronní textovou komunikaci uživatelů, kteří jsou v danou chvíli současně připojeni do systému LMS Unifor.

Read More: Chat