Nástroj pro komunikaci prostřednictvím zpráv (vnitřní pošta)

Základním nástrojem pro vnitřní komunikaci uvnitř systému Unifor je nástroj pro komunikaci prostřednictvím zpráv interkomu ("vnitřní pošta"). Vyhledávání nových zpráv je možno pomocí rychlého odkazu umístěného v levém horním okraji obrazovky.

 

Tento odkaz má podobu poštovní obálky a zančí nově příchozí poštu vnitřní pošta 1


Interkom („vnitřní pošta“), který najdete pod záložkou Komunikace, je rozdělen do několika základních celků:

 

A. Poslat zprávu uživateli

Po kliknutí na tuto sekci se uživateli otevře jednoduchý formulář umožňující snadné odesílání zpráv. V horní části formuláře zvolíte adresáta (tlačítko Vybrat uživatele). Do formulářového pole s názvem Hledat zadáte příjmení či část příjmení uživatele, můžete používat také přihlašovací jméno. Po kliknutí na tlačítko Hledat dojde k prohledání databáze uživatelů LMS Unifor a systém vám nabídne výsledek vyhledávání. Adresáta pak potvrdíte kliknutím na tlačítko Přidat. Zvoleného uživatele nyní vidíte v poli Vybrat uživatele. Celou operaci můžete opakovat a zadat libovolný počet adresátů. Výběr ukončíte tlačítkem Zavřít.

vnitřní pošta 2

Obdobně probíhá i výběr skupin, jen do pole Výběr uživatele se nepřidávají jednotliví uživatelé, ale všichni členové skupiny.

V další části formuláře vyberte typ zprávy, kterou chcete poslat. Máte tyto možnosti: hodnocení, dotaz, připomínka, vzkaz, vzkaz od tutora a odpověď. Prosíme, vždy rozvažte, jak svou zprávu označíte. Příjemci to usnadní orientaci v množství zpráv.
Do pole Text napíšete text vaší zprávy.

V případě, že chcete ke zprávě připojit přílohy, klikněte na tlačítko Přiložit soubor, zvote příslušnou přílohu a klikněte na tlačítko Uložit. Tímto se příloha připojí k dané zprávě. Pokud máte zprávu připravenou, stačí ji odeslat kliknutím na tlačítko Odeslat. Ke zprávě se může připojit víc souborů. Důležité je nezavírat malé okno, které slouží k jejich nahrávání (dokud nejsou všechny přílohy nahrány). Jakmile jsou všechny přílohy připojeny, tak je možno okno zavřít.

B. Archiv přijatých zpráv

Archiv přijatých zpráv obsahuje zprávy, které jste obdrželi od ostatních uživatelů systému Unifor. Zprávy můžete snadno třídit podle základních filtrů (datum, typ zprávy, text, odesilátel, přílohy apod.). Funkci filtrů nelze zkombinovat s tiskem, je tedy možné vytisknout pouze všechny zprávy.

C. Archiv odeslaných zpráv

Obsahuje odeslané zprávy. Zprávy můžete snadno třídit podle základních filtrů (datum, typ zprávy, text, odesilátel, přílohy apod.). Stejně jako u archivu přijatých zpráv není možné filtrovat zprávy při tisku.

V archivu přijatých, odeslaných a nepřečtených zpráv je možnost zprávu smazat.

Ucelený přehled o ovládání komunikace obsahuje tato videoukázka.


* Např. pokud tutor zavěšuje soubor k disciplíně a zanechává informaci studentům. Nebo při posílání zprávy celé třídě se také vytvoří jedna zpráva a odešle všem uživatelům třídy. Na této stránce tyto zprávy uvidíte jen jednou. Ostatní zprávy se zobrazují jako v Archivu odeslaných zpráv. Na této stránce se nezobrazuje plné jméno příjemce ani jestli byla zpráva přečtená. Protože zprávy, které jsou hromadně poslané, se zde zobrazují jako jedna položka. Informace o příjemcích konkrétní zprávy se uživatel dozví po kliku na detail zprávy.

e-max.it: your social media marketing partner