LMS Unifor pro studenty a zaměstnance

lms unifor student

Výhody LMS Unifor pro studenty a zaměstnance:

  • efektivně řízené e-learningové (samo)studium
  • individuální doba studia
  • průběžné studium
  • lepší informovanost o nových vzdělávacích materiálech
  • online zpracování úkolů
  • online přístup ke vzdělávacím materiálům 
  • vyplňování online testů

Uživatelské prostředí Vám nabídne maximální komfort s logicky uspořádanou strukturou tolik potřebnou pro efektivní řízené samostudium (e-learningové studium). Znamená to tedy, že si budete moci studium na jedné straně zpříjemnit (možnost měnit vzhled prostředí, komunikační možnosti apod.), na straně druhé výrazně zefektivnit (nástroje pro správu úkolů, nástroje sledující průběh studia, kalendář apod.).

Vaše pohnutky ke studiu mohou být různé. Od rozšíření kvalifikace, přes získání nových znalostí a dovedností až po „pouhé“ vyzkoušení e-learningového studia. Vždy však na Vás budou kladeny velmi vysoké požadavky – například zodpovědnost, schopnost vytvořit a dodržovat individuální časový plán, dovednosti v oblasti práce s IT a internetovými zdroji apod.

Jsme si toho vědomi a odpovědně prohlašujeme, že LMS Unifor  je vhodné a kvalitní řešení.

e-max.it: your social media marketing partner

Produkty LMS Unifor

Basic

Základní produkt

Vhodný pro začínající uživatele e-learningu.


Více informací

Optimum

Nejpoužívanější produkt

Obsahuje nejběžnější moduly, které umožňují online vzdělávání.


Více informací

Complet

Nejúčinnější produkt

Vhodný pro kompletní firemní/školní e-learning.


Více informací

Cloudové řešení

Bezstarostné využívání

Obsahuje pravidelné upgrady. Není potřeba instalovat software.


Více info

LMS Unifor usnadňuje práci ve vzdělávání

Lektor, Tutor

Řídí a organizuje studium.

Připravuje vzdělávací obsah, vytváří testy, které následně hodnotí.


Více informací

Manažer

Řídí firemní online vzdělávání.

Zadává informace ke vzdělávání zaměstnancům a kontroluje studijní pokrok zaměstnanců.


Více informací

Studenti, zaměstnanci

Mohou kdykoliv online studovat.

Mají přístup ke studijnímu materiálu, vyplňují online testy, komunikují online s lektorem.


Více informací

Administrator

Spravuje nástroje LMS Uniforu.

Používá nástroje LMS Uniforu k online vzdělávání, které může upravit dle vlastních požadavků.


Více informací