pro školy

lms unifor skoly

PRO VYSOKÉ ŠKOLY


Aby dnes mohla vysoká škola obstát v konkurenci, bez e-learningu se neobejde. E-learningové opory jsou ve vysokém školství také nutné pro akreditaci kombinovaných a distančních forem různých studijních programů.NET University již řadu let spolupracuje s vysokými školami, systém Unifor se stal studijní platformou pro realizaci jak běžného vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, tak i platformou pro realizaci různých grantových projektů. LMS Unifor poskytuje e-learningové zázemí např. Univerzitě Palackého v Olomouci, Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni apod.

LMS Unifor je vhodným řešením pro vysoké školy. Je to propracovaný a uživatelsky přívětivý e-learningový systém. Je vyvíjen již  mnoho let, upravován a doplňován v souladu s nejnovějšími trendy a hlavně je ověřený provozem u desetitisíců studentů v rámci celé ČR. Disponuje všemi nástroji, které jsou nutné pro uspokojení těch nejnáročnějších potřeb vysoké školy.

PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

Pro dnešní moderní školy je nezbytné mít kvalitní školní informační systém pro řízení školy a výuky. Stejně tak e-learningový systém je dnes již téměř nutností nejen pro střední, ale už i např. základní školy. Školy všech typů totiž také musejí dennodenně prokazovat svoji konkurenceschopnost a efektivně vynakládat svoje finanční prostředky. Proto je dnes již využívání e-learningu běžným jevem i na středních a základních školách, které používají e-learningové systémy nejen jako užitečný doplněk prezenční výuky, ale např. i jako nezbytný nástroj např. pro online studium žáků a  studentů, kteří pobývají delší dobu v zahraniční nebo sportovců, kteří si plní svoje reprezentační povinnosti.

 

e-max.it: your social media marketing partner

LMS Unifor usnadňuje práci ve vzdělávání

Lektor, Tutor

Řídí a organizuje studium.

Připravuje vzdělávací obsah, vytváří testy, které následně hodnotí.


Více informací

Manažer

Řídí firemní online vzdělávání.

Zadává informace ke vzdělávání zaměstnancům a kontroluje studijní pokrok zaměstnanců.


Více informací

Studenti, zaměstnanci

Mohou kdykoliv online studovat.

Mají přístup ke studijnímu materiálu, vyplňují online testy, komunikují online s lektorem.


Více informací

Administrator

Spravuje nástroje LMS Uniforu.

Používá nástroje LMS Uniforu k online vzdělávání, které může upravit dle vlastních požadavků.


Více informací

LMS Unifor používají k online vzdělávání

firmy

Pro interní vzdělávání a přenos know-how

E-learning znamená konkurenční výhodu.


Více informací

školy

Pro řízení a organizaci výuky

Organizace školy a výuky nikdy nebyla snazší.


Více informací

veřejná správa

Pro efektivní vzdělávání úředníků

Řízení vzdělávání zaměstnanců státní a veřejné správy je s e-learningovým systémem LMS Unifor jednoduché a efektivní.


Více informací

sportovní kluby

Pro vzdělávání trenérů a rozhodčích

E-learning ve sportu šetří čas i peníze.


Více informací