pro firemní sektor

lms unifor firmy

 • Jste firma a potřebujete vyškolit stávající zaměstnance? 
 • Nebo přijímáte nové zaměstnance a potřebujete je zaškolit tak, aby se co nejdříve seznámili s firemními procesy, nastudovali si potřebné informace a mohli začít v rámci firmy co nejdříve fungovat? 
 • Vlastníte jako firma cenné firemní know-how, které je vázáno na malý počet expertů a hrozí, že s jejich odchodem nebude toto firemní know-how uchováno pro další zaměstnance firmy?
 • Vaše firma má několik poboček umístěných různě po ČR nebo dokonce v zahraničí a potřebujete sdílet firemní informace rychle a přehledně?

Pokud alespoň jednou jste odpověděli ANO, pak tu máme pro Vás řešení. A tím je využití e-learningové platformy LMS Unifor.

 

Výhody e-learningu pro firemní sektor

 • E-learning zvyšuje konkurenceschopnost
 • Rychlé a přehledné představení Vašich produktů a služeb novým zaměstnancům a ověřování jejich znalostí
 • Stávající zaměstnanci jsou rychle informování o nových produktech, službách a mohou tak je efektivněji představit obchodním partnerům
 • Prosazení jednotného know-how v rámci firmy o několika pobočkách
 • Nastavení vzdělávácího plánu zaměstnanců se zpětnou vazbou (testy, ankety, dotazníky)
 • Zaškolení kdykoliv, i mimo pracovní dobu (ušetří se mzdové náklady)
 • Individuální doba studia
 • E-learning snadněji slaďuje znalostní bázi lidí ve firmě
 • Zrychluje prosazování změn ve firmě díky informovanosti zaměstnanců
 • Zvyšuje se schopnost reagovat na potřeby zákazníků
 • Rychle a přehledně vidíte výsledky personálního průzkumu z oblasti vzdělávání
 • Personalisté/manažeři mohou přehledně řídit proces vzdělávání zaměstnanců

 

Varianta 1 – Firma potřebuje vyškolit zaměstnance

Malá či střední firma chce realizovat vzdělávací kurzy zaměřené na zvyšování kvalifikace svých pracovníků. Chce ušetřit finance na mzdu lektora, zároveň chce uspořit čas, v rámci kterého by zaměstnanci museli být prezenčně školeni. Nechce také platit pronájem místnosti či složitě zajišťovat rezervaci školicí místnosti a logistiku celé akce. Hledá řešení, které by firmě z dlouhodobé perspektivy přineslo úspory, a znamenalo tedy i potenciální zisk.

Řešení:
Firma může využít možnosti zakoupení LMS Unifor, který poskytne kvalitní vzdělávací platformu pro e-learningové studium. Pořídí si pouze ty moduly, které skutečně použije a bude využívat. Zároveň si firma ve spolupráci s NET University připraví studijní materiály, které budou k dispozici zaměstnancům. Ti pak budou studovat v e-learningovém prostředí, kdykoliv a kdekoliv, a budou řešit zadané úkoly. Studium bude probíhat bez nutnosti osobních konzultací s lektory. Komunikační nástroje systému LMS Unifor poskytnou pracovníkům široké spektrum komunikačních možností.


Varianta 2 – Předmětem podnikání firmy je vzdělávání. Firma chce kromě prezenčních kurzů rozšířit svoji nabídku o online vzdělávání.

Firma, zaměřená na vzdělávání a poskytující komerční vzdělávací kurzy, chce nabídnout svým studentům a účastníkům vzdělávání studijní materiály v online podobě. Zároveň chce testovat, nakolik studující pochopili zadanou látku, chce být se studenty v kontaktu a chce jim poskytnout nadstandardní péči mimo rámec běžných prezenčních vzdělávacích akcí (seminářů, workshopů).

Řešení:
Vzdělávací firma využije e-learningové řešení systému LMS Unifor, ve kterém bude realizovat online vzdělávací akce. Studenti pak budou mít k dispozici multimediální vzdělávací materiály, které budou jak poskytovat výklad učiva, tak i procvičovat a testovat získané znalosti studentů. Zaměstnanci firmy budou na celé studium dohlížet z pozice tutorů.


Varianta 3 – Firma potřebuje uchovat firemní know-how a předávat ho dalším zaměstnancům firmy

Specifické dílčí know-how firmy je dosud vázáno jen na několik jednotlivců ve firmě a přenos na další zaměstnance se děje jen jen face to face formou, např. u stroje, v laboratoři, apod. či formou prezenčních školení.  S odchodem klíčových zaměstnanců hrozí, že firemní know-how nebude uchováno ve firmě a nebude ho mít kdo dále předávat dalším zaměstnancům.

Řešení:
Firma využije e-learningové řešení systému LMS Unifor, ve kterém bude firemní know-how uchováno. Zaměstnanci firmy se tak budou moci seznamovat s firemním know-how potřebným pro jejich práci  v e-learningovém prostředí, budou se moci vzdělávat kdykoliv a kdekoliv. Studium bude probíhat bez nutnosti osobních konzultací s lektory. Komunikační nástroje systému LMS Unifor poskytnou pracovníkům široké spektrum komunikačních možností.

e-max.it: your social media marketing partner

LMS Unifor usnadňuje práci ve vzdělávání

Lektor, Tutor

Řídí a organizuje studium.

Připravuje vzdělávací obsah, vytváří testy, které následně hodnotí.


Více informací

Manažer

Řídí firemní online vzdělávání.

Zadává informace ke vzdělávání zaměstnancům a kontroluje studijní pokrok zaměstnanců.


Více informací

Studenti, zaměstnanci

Mohou kdykoliv online studovat.

Mají přístup ke studijnímu materiálu, vyplňují online testy, komunikují online s lektorem.


Více informací

Administrator

Spravuje nástroje LMS Uniforu.

Používá nástroje LMS Uniforu k online vzdělávání, které může upravit dle vlastních požadavků.


Více informací

LMS Unifor používají k online vzdělávání

firmy

Pro interní vzdělávání a přenos know-how

E-learning znamená konkurenční výhodu.


Více informací

školy

Pro řízení a organizaci výuky

Organizace školy a výuky nikdy nebyla snazší.


Více informací

veřejná správa

Pro efektivní vzdělávání úředníků

Řízení vzdělávání zaměstnanců státní a veřejné správy je s e-learningovým systémem LMS Unifor jednoduché a efektivní.


Více informací

sportovní kluby

Pro vzdělávání trenérů a rozhodčích

E-learning ve sportu šetří čas i peníze.


Více informací