NET University, s. r. o.

logo net university cz

Společnost NET University se zabývá službami v oblasti vzdělávání. Jedním z nejvýznamnějších produktů je e-learningový systém LMS Unifor, který NET University vyvíjí a neustále v souladu s nejnovějšími trendy zdokonaluje od roku 2002.

Kromě e-learningového systému poskytuje NET University i další sofistikované systémy pro vzdělávání, jako např. školní informační systém ClassIS, systémy pro dotazníkové šetření a testování apod.

NET University se také dlouhodobě věnuje realizaci vzdělávacích kurzů především v distanční, ale i prezenční formě. A také poskytuje další podpůrné služby související se vzděláváním.

Naší předností a následně i konkurenční výhodou u našich zákazníků je komplexnost poskytnutých produktů a služeb pro vzdělávání. 

e-max.it: your social media marketing partner