Správa testů

Součástí systému LMS Unifor je prostředí pro správu (a tvorbu) testů různých druhů. Test je označení pro metodu verifikace, která obsahuje soubory otázek (tzv. oblasti) různých typů. Prostředí pro správu testů je rozděleno do 3 základních částí:

 

Správa testů

V této části uživatel (tutor) definuje název testu, požadavky na jeho splnění (procentuální úspěšnost), čas testu (v minutách), typ testu (cvičný test a pevný test), možnost zobrazení odpovědí a globální hodnocení. Test lze také nastavit jako tzv. dynamický test, který umožňuje vybírat otázky z různých souborů otázek. Toto nastavení lze provést kliknutím na tlačítko DetailPevný test = test, ve kterém jsou otázky zadány pro všechny stejně, nenamíchávají se z balíků oblastí.

Cvičný test = test, který mohou studenti zkoušet pořád a nezapočítávají se body.

Test z oblastí = test, který generuje pro každého různé otázky z balíku oblastí.

Správa otázek

Sekce Správa otázek obsahuje balíky otázek, tzv. oblasti. Každá oblast obsahuje balík otázek, které lze v rámci testování využívat. Kliknutím na odkaz Seznam otázek otevřete okno pro tvorbu konkrétních otázek. Systém UNIFOR nabízí široké spektrum typů otázek:

(typ 1) Otázka typu ABCD s obrázkem - s jednou správnou odpovědí
(typ 2) Otázka typu ABCD s obrázkem - s více správnými odpověďmi
(typ 3) Otázka typu ABCD s obrázkem - povinně zaškrtnout všechny správné odpovědi
(typ 4) Otázka typu ABCD s více obrázky - s jednou správnou odpovědí
(typ 5) Otázka typu ABCD s více obrázky - s více správnými odpověďmi
(typ 6) Otázka typu ABCD s více obrázky - povinně zaškrtnout všechny odpovědi
(typ 7) Doplňovací otázka - odpovědi text
(typ 8) Doplňovací otázka - odpovědi seznam
(typ 9) Doplňovací otázka - odpovědi seznam
(typ 10) Seřazovačka - podle pořadí - odpovědi do textových polí
(typ 11) Seřazovačka - podle pořadí - výběr odpovědí ze seznamu
(typ 12) Ručně definovaná otázka - student odpovídá psaným textem

Postup pro vytvoření otázky

  1. V hlavním levém menu klikněte na odkaz Správa otázek.
  2. V části Správa otázek vytvořte novou oblast a pojmenujte ji (tlačítko Nový řádek, vyplníme název oblasti, uložíme tlačítkem Uložit).
  3. Klikněte na odkaz Seznam otázek (napravo od názvu oblasti)
  4. Vyberte typ otázky a vyplňte její název + body, které lze za otázku získat.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit. Napravo od názvu otázky naskočí odkaz Nezpracováno (pro tuto otázku nejsou definovány možnosti).
  6. Klikněte na červený odkaz Nezpracováno a zadejte detaily otázky (možnosti) a zaškrtněte možnost/i správné odpovědi. Pokud chcete k otázce dodat nějaký obrázek, připojte ho k otázce tlačítkem Procházet. Po kliku na Uložit se otázka uloží.

 

Výsledky testů

V části Výsledky testů se archivují výsledky, kterých dosáhli studenti, jenž absolvovali vámi zadané testy.

Kompletní postup pro vytvoření testu naleznete ve videoukázce.

e-max.it: your social media marketing partner