Home| Předcházející stránka| Následující stránka|

LMS Unifor - studentské CD

LMS (Learning management system) UNIFOR je studijní informační systém pro distanční a další vzdělávání založený na bodovém systému. Jeho hlavním komunikačním médiem je mezinárodní síť Internet. Ta z něj dělá široce dostupnou aplikaci, která není vázaná na studium na konkrétní univerzitě nebo region.

 

1. Co je Unifor a co potřebuje student k jeho užíváni

2. Technické vybavení

3. Software a jeho nastavení

4. Co umí Unifor?

4.1, Ovládání programu

4.2. Organizace studia

4.3. Systém hodnocení studia

4.4. Hlavní stránka disciplíny 

4.5. Komunikační nástroje

4.6. Nápověda a FAQ Uniforu

4.7. Tisk v Uniforu

4.8. Jak se zaregistrovat a přihlásit do Uniforu

5. Problémy a FAQ

7. Ukázková videa - postupy

8. Obsah CD

9. O společnosti NET University, s.r.o.

10. Kontakt

 


Logo NET University s.r.o. je registrovaná obchodní známka.
Copyright 2008 NET University s.r.o.